ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


Systémové řešení pro sanaci vlhkého zdiva, které spočívá jak v opatření pro obnovu nefunkčních, nebo neexistujících hydroizolačních vrstev (beztlaká i tlaková injektáž zdiva), tak v následných opatřeních odstraňujících projevy vlhkosti ve zdivu (systém sanačních omítek SANOFIX).

Souvrství sanačních omítek je vhodné doplnit povrchovou úpravou ve formě nátěru, který umožní prostup vodní páry z jádra konstrukce a současně uzavře její povrch proti působení negativních vlivů okolí. K tomuto účelu je vhodné použít materiály SANOFIX SILIKON W a SANOFIX SILIKAT W.

ACRYLINJECT iniciátor Injektážní akrylátový gel proti průsakům vody ACRYLINJECT injektážní...
ACRYLINJECT katalyzátor Injektážní akrylátový gel proti průsakům vody ACRYLINJECT injektážní...
ACRYLINJECT pryskyřice Injektážní akrylátový gel proti průsakům vody ACRYLINJECT injektážní...
DRYZONE infúzní clona Infúzní krém proti vzlínající vlhkosti DRYZONE infúzní clona se...
FOBISIL IC Injektážní prostředek pro vytvoření vodotěsné clony FOBISIL IC...
PENESTONE SH Penetrační prostředek pro zpevnění zdiva při aplikaci sanačního systému...
POLARIS Silikonátová izolace pro vlhké zdivo Infúzní clona POLARIS se používá k...
POLARIS krém Infúzní krém proti vzlínající vlhkosti POLARIS krém se používá k...
SANOFIX F Sanační štuk pro finalizaci sanační jádrové omítky SANOFIX H SANOFIX F...
SANOFIX H0 Sanační jádrová omítka Jádrová sanační omítka SANOFIX H0 je...
SANOFIX H1 Sanační jádrová omítka SANOFIX H1 je použitelný do interiéru i...
SANOFIX H2 Sanační jádrová omítka SANOFIX H2 má výrazně zvýšený objem pórového...
SANOFIX H3 Sanační jádrová omítka SANOFIX H3 je formulován na bázi vápna a bílého...
SANOFIX H4 Sanační jádrová omítka SANOFIX H4 je omítka na bázi převážně...
SANOFIX KP Kotvící podhoz vhodný jako spojovací můstek při aplikaci sanačního...
SANOFIX SILIKAT fixativ W Jednosložkový základní silikátový nátěr SANOFIX SILIKAT fixativ W je...
SANOFIX SILIKAT W Jednosložkový silikátový nátěr SANOFIX SILIKAT W je vhodný jako krycí...
SANOFIX SILIKON fixativ W Jednosložkový vodou ředitelný penetrační nátěr SANOFIX SILIKON fixativ W...
SANOFIX SILIKON W Jednosložkový vodou ředitelný ochranný nátěr na bázi...
SANOFIX Trass Ex Sanační jádrová omítka Jádrová sanační omítka SANOFIX Trass Ex je...
SANOFIX Trass F Sanační štuk pro finalizaci sanační jádrové omítky SANOFIX Trass In a...
SANOFIX Trass In Sanační jádrová omítka Jádrová sanační omítka SANOFIX Trass In je...
SANOFIX VO Cementová injektážní suspenze SANOFIX VO se používá zejména jako...
SANOFIX WPK Difúzní eliminátor solí SANOFIX WPK je vysoce jakostní, síranům odolná,...
SANOFIX WPV Vysoce jakostní izolační stěrka pro izolaci staveb v systému SANOFIX...

Systémové řešení pro sanaci vlhkého zdiva, které spočívá jak v opatření pro obnovu nefunkčních, nebo neexistujících hydroizolačních vrstev (beztlaká i tlaková injektáž zdiva), tak v následných opatřeních odstraňujících projevy vlhkosti ve zdivu (systém sanačních omítek SANOFIX).

Souvrství sanačních omítek je vhodné doplnit povrchovou úpravou ve formě nátěru, který umožní prostup vodní páry z jádra konstrukce a současně uzavře její povrch proti působení negativních vlivů okolí. K tomuto účelu je vhodné použít materiály SANOFIX SILIKON W a SANOFIX SILIKAT W.