ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


SANOFIX VO

Cementová injektážní suspenze

SANOFIX VO se používá zejména jako injektážní kompozice pro vyplnění otvorů, spár, dutin a trh-lin ve zdivu. Dále nalézá využití při stabilizaci a zpevnění konstrukcí pozemního, podzemního a in-ženýrského stavitelství. SANOFIX VO je vhodný jak pro suché, tak i vlhké konstrukce a lze ho po-užít i pro konstrukce částečně propouštějící vodu.

Zobrazit technický list