ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


POLARIS krém

Infúzní krém proti vzlínající vlhkosti

POLARIS krém se používá k vytvoření hydroizolační bariéry (clony) pomocí injektážního krému, který se vtlačuje do předem vyvrtaných otvorů ve vlhkém zdivu. Tento krém postupně vlivem vlhkosti pro-niká do pórů zdiva a do maltových spár, kde vytváří nepropustnou clonu proti vzlínající vlhkosti. In-fúzní clona POLARIS krém je vhodná pro odvlhčování všech druhů zdiva včetně smíšeného a ka-menného. Zejména se osvědčuje u zdiva vytvořeného z dutých cihlových bloků (POROTHERM apod.)

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list