ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


DRYZONE infúzní clona

Infúzní krém proti vzlínající vlhkosti

DRYZONE
infúzní clona se používá k vytvoření hydroizolační bariéry (clony) pomocí injektážníhokrému, který se vtlačuje do předem vyvrtaných otvorů ve vlhkém zdivu. Tento krém postupně vlivem vlhkosti proniká do pórů
zdiva a do maltových spár, kde vytváří nepropustnou clonu proti vzlínající vlhkosti. Infúzní clona DRYZONE je vhodná pro odvlhčování všech druhů zdiva včetně smíšeného a kamenného. Zejména se osvědčuje u zdiva vytvořeného z dutých cihlových bloků (POROTHERM apod.)

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o shodě