ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


POLARIS

Silikonátová izolace pro vlhké zdivo

Infúzní clona POLARIS se používá k vytvoření hydroizolační bariéry (clony) pomocí zmrazených válcových patron vodného roztoku silikonátu, které se vkládají do předem vyvrtaných otvorů ve vlhkém zdivu. Tyto patrony ve zdivu postupně tají, roztok proniká do pórů zdiva a do maltových spár, čímž vytváří nepropustnou clonu proti vzlínající vlhkosti. Infúzní clona POLARIS je vhodná pro odvlhčování všech druhů zdiva včetně smíšeného a kamenného. Při použití na nových stavbách, kde malta je alkalická, je nutno kontaktovat výrobce.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o shodě