ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


ACRYLINJECT pryskyřice

Injektážní akrylátový gel proti průsakům vody

ACRYLINJECT injektážní akrylátový gel se používá k utěsňování průsaků vody skrz zděné konstrukce. Injektážní gel se aplikuje pomocí injektorů (tzv. pakerů) za rub ošetřované konstrukce. ACRYLINJECT je netoxický vodný roztok multifunkčních akrylových monomerů a ve vodě rozpustného katalyzátoru a iniciátoru. Systém geluje dle nastavení katalyzátorem a iniciátorem v časech od několika sekund po časy v řádu desítek minut. Finální produkt je měkký, lepkavý, zesíťovaný gel. V mokrých i suchých podmínkách se objem gelu reverzibilně zmenšuje či zvětšuje, aby byla zajištěna perfektní vodotěsnost.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o shodě

Zobrazit bezpečnostní list