ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


SANOFIX SILIKAT W

Jednosložkový silikátový nátěr

SANOFIX SILIKAT W je vhodný jako krycí nátěr na všechny neošetřené, vysušené druhy omítek, zejména sanačních omítek dle WTA systému SANOFIX. Je vhodný pro finalizaci vápenocementových a cementových omítek, dále prostého betonu, popř. s dostatečným krytím výztuže. Rovněž se používá jako renovační nátěr starých silikáto-vých, vápenných a cementových nátěrů. S ohledem na chemickou povahu nátěru nelze doporučit jeho aplikaci na: sádrokartonové desky, sádrové omítky, dále dřevo, ocelové díly aj. Omezeně je použitelný při ochraně povrchů opatřených disperzními popř. starými lakovými nátěry.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list