ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


PENESTONE SH

Penetrační prostředek pro zpevnění zdiva při aplikaci sanačního systému SANOFIX

PENESTONE SH je roztok kyseliny křemičité s nízkým obsahem stabilizačních alkálií určený pro izo-laci, zpevnění a opravy zdiva v systému SANOFIX. Je vhodný zdivo cihelné i smíšené ve staré zá-stavbě i novostavbách. V ošetřeném zdivu zabraňuje kapilárnímu vzlínání vlhkosti a slouží jako pene-trační vrstva v kombinaci se stěrkami SANOFIX WPK a SANOFIX WPV.

Zobrazit technický list