ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


SANOFIX WPV

Vysoce jakostní izolační stěrka pro izolaci staveb v systému SANOFIX

SANOFIX WPV je dvousložková trvale pružná polymercementová těsnící suspenze určená pro hydroizolaci novostaveb, objektů (sklepů) a částí staveb proti půdní vlhkosti (netlakové vodě) z vnější strany a proti vzlínající vlhkosti v ložné spáře stěn s vysokou přídržností ve smyku. S výhodou ji lze použít jako ochranu před působením vlhkosti z vnější strany stavby a jako izolaci přemosťující trhliny zejména u novostaveb. Lze ji také použít jako trvale účinnou protiradonovou ochranu.
Na nátěr SANOFIX WPV nelze pohlížet jako na estetickou finalizaci povrchu.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech

Zobrazit bezpečnostní list – suchá složka

Zobrazit bezpečnostní list – tekutá složka