ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


SANOFIX Trass F

Sanační štuk pro finalizaci sanační jádrové omítky SANOFIX Trass In a SANOFIX Trass Ex

SANOFIX TRASS F je jednosložková suchá maltová směs s vysokou pórovitostí a hydrofobností. Používá se jako poslední finální vrstva sanačního systému SANOFIX Trass. Plní úlohu klasického štuku. Nanáší se ručně v tloušťce max. do 2 mm.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech