ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BETOSAN EEC

Cementová kompozitní směs zlepšující uzemnění dle ČSN EN IEC 62561-7

BETOSAN EEC je jednosložková suchá cementová kompozitní směs zlepšující uzemnění určená zejména pro
zlepšení uzemnění stožárů přenosové a distribuční soustavy elektrické energie, trakčního vedení, produktovodů, datových sítí, vysílačů a budov (obytných a průmyslových) apod. Vyhovuje požadavkům normy ČSN EN IEC 62561-7 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění.

Certifikát

Prezentace základních informací