ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


Dostupnost materiálů

Pro oblast oprav a sanací je typické, že jen ve výjimečných případech lze stanovit přesné množství potřebných materiálů, jen zřídkakdy je rozsah poškození v potřebné míře znám před započetím vlastní sanace. Proto je pochopitelné, že jak investor, tak zhotovitel ocení, že může potřebný materiál obdržet v průběhu několika hodin či dnů.

Denní kapacita výroby na úrovni 30 tun umožňuje vyhovět obratem jak velkým zakázkám, tak zároveň flexibilita výrobního zařízení dává možnost uspokojit i rozsahem nevelké zakázky.

Dostupnost materiálů Pro oblast oprav a sanací je typické, že jen ve výjimečných případech lze stanovit přesné množství potřebných materiálů, jen zřídkakdy je rozsah poškození v potřebné míře znám před započetím vlastní sanace. Proto je pochopitelné, že jak investor, tak zhotovitel ocení, že může potřebný materiál obdržet v průběhu několika hodin či dnů. Denní kapacita výroby na úrovni 30 tun umožňuje vyhovět obratem jak velkým zakázkám, tak zároveň flexibilita výrobního zařízení dává možnost uspokojit i rozsahem nevelké zakázky. Firma BETOSAN s.r.o. si byla navíc dobře vědoma, že důležitým aspektem i je i regionální dostupnost materiálů. Ne každý má možnost nebo je ochoten odebírat nevelká množství přímo z výroby. Firma BETOSAN s.r.o. proto postupně buduje síť kvalifikovaných distributorů. Dodavatele našich materiálů najdete prakticky ve všech bývalých krajských městech, ve všech regionech ČR. Krom toho má firma úspěšné zastoupení i v SR a posiluje své pozice i na dalších zahraničních trzích.