ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


Přednášky z kurzů

Jednotlivé přednášky z kurzu o sanacích železobetonu, hydroizolacích, hydroizolací pomocí krystalizace XYPEX, sanacích vlhkého zdiva a zesilování konstrukcí pomocí FRP

Od roku 2014 proběhla celá řada kůrzů, které pořádaly firmy BETOSAN s.r.o. a XYPEX CE.

Důvodem bylo rozšíření informací o oboru sanací, osvěta odborné veřejnosti a samozřejmě i rozšíření informací o činnosti obou firem.

Pro usnadnění orientace v jednotlivých oborech a problémech, do kterých přednášky zasáhly, nabízíme jednotlivé prezentace ke stažení ve formátu „.pdf“.

 

Přednáška k sanaci železobetonu (BETOSAN s.r.o.)

Přednáška k použití krystalické izolace XYPEX (XYPEX CE)

Přednáška k sanaci vlhkého zdiva (BETOSAN s.r.o.)

Přednáška k hydroizolacím konstrukcí a injektážím (BETOSAN s.r.o.)

Přednáška k použití kompozitní, externě lepené výztuže (FRP) pro zesilování konstrukcí (BETOSAN s.r.o.)