ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


Protokoly

V průběhu let se stalo nezbytností předkládat realizátorům sanačních zásahů i investorům protokoly, které potvrzují vlastnosti materiálů, které výrobce deklaruje v technickém listu. Zde jsou některé nejčastěji využívané materiály ke stažení.