ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


Aplikační servis

Specifickým rysem produktů stavební chemie je potřeba neustálého kontaktu mezi investorem, projektantem, vlastním zhotovitelem sanačních prací a dodavatelem materiálů.

V oblasti sanací neexistují typová řešení, rutinní přístup k zakázce se v této oblasti často nevyplácí. Pracovníci firmy i distribuční partneři považují proto za samozřejmé, že vlastní sanaci musí předcházet alespoň základní průzkum konstrukce, při vlastní realizaci pak je žádoucí jak materiálové, tak technologické provedení zakázky optimalizovat. Navíc \“terénní\“ zkušenosti jsou pro výrobce sanačních a speciálních materiálů základní informací jak pro zlepšování vlastností stávajících výrobků, tak pro výrobní inovace. Chybami se učíme všichni, především tomu, jak jim předcházet. Z tohoto důvodu považujeme za samozřejmé, že v rámci dodávky materiálů poskytneme zhotoviteli či investorovi maximální technickou podporu. To samé platí v plné míře i o našich distribučních partnerech.