ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


Protokol o měření radonu ke kolaudaci

Protokol z měření objemové aktivity radonu v bytovém domě ve Štíhlách. Objekt má dvě podzemní podlaží, kde byla měřena objemová aktivita radonu. Podzemní prostory objektu byly provedeny systémem tzv. „bílé vany“ s přísadou sekundární krystalizace XYPEX ADMIX. U té bylo zkouškami ověřeno, na Slovenské zdravotnické universitě, že ji lze využít, při dodržení technologických postupů, jako jedinou izolaci nejen proti vodě, ale i proti radonu.
Výsledkem je naměřená hodnota, která je nižší než směrná hodnota požadovaná normou (200 Bq.m-3).

Stáhnout ve formátu .pdf