ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


Vyjádření k prohlášení o vlastnostech

Naše odběratele bychom chtěli ujistit, že i po datu 1.7.2013 je zcela v souladu s právním rámcem, dodávat k výrobku tzv. Prohlášení o shodě / ES-prohlášení. Rozhodujícím je totiž datum uvedení výrobku na trh v EU.
Celé vyjádření je ke stažení zde.

K dispozici je rovněž vyjádření od ÚNMZ.