ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BETOSAN EEC

Cementová kompozitní směs zlepšující uzemnění dle ČSN EN IEC 62561-7

BETOSAN EEC je jednosložková suchá cementová kompozitní směs zlepšující uzemnění určená zejména pro
zlepšení uzemnění stožárů přenosové a distribuční soustavy elektrické energie, trakčního vedení, produktovodů, datových sítí, vysílačů a budov (obytných a průmyslových) apod. Vyhovuje požadavkům normy ČSN EN IEC 62561-7 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění.
Jedná se o směs zlepšující uzemnění s vysokou odolností vůči zemnímu prostředí, která je určena zejména pro trvalé zlepšení uzemnění v rámci ochrany před bleskem a přepětím dle normy ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech

Zobrazit bezpečnostní list