ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


WODAFLEX LQ

Jednosložkový stěrkový systém na bázi MS polymerů na vodorovné plochy

WODAFLEX LQ je jednosložková trvale pružná kompozice na bázi MS polymerů určená pro hydro-izolaci nejrůznějších betonových a železobetonových konstrukčních prvků. Používá se k utěsnění povrchu betonových konstrukcí v hydrotechnických stavbách, ve vodárenství apod. Je použitelná pro nátěry nádrží a potrubí na vodu. Dále nachází uplatnění jako těsnící vrstva na soudržných vápenoce-mentových omítkách, zdivu zhotoveného z pórobetonových dílců, popř. pálených cihel, na sádrokar-tonových deskách a dalších únosných podkladech. Osvědčuje se dále jako hydroizolace těch částí staveb, které jsou v trvalém styku se zeminou, jako jsou např. sklepy, základy budov, nepodsklepené budovy, místa napojení trubních prostupů apod. Dále je možné její použití v oblasti opravných prací na plochých střechách, jako je např. napojení komínů, světlíků, okrajů střech a koutů. S výhodou lze WODAFLEX LQ použít pro izolaci spár mezi betonovými prefabrikáty.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Prohlášení o vlastnostech