ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


WODAFLEX KP

Penetrační nátěr

Penetrační nátěr WODAFLEX KP zvyšuje přilnavost stěrkového systému WODAFLEX LQ/TH k povrchům, které jsou znečištěny asfaltem, bitumenem nebo dehtem. Také je vhodné jeho použití při nanášení systému WODAFLEX LQ/TH na asfaltové pásy nebo velmi savé podklady.

Zobrazit technický list

Prohlášení o shodě