ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


WATERFIN STS

Elastický butylkaučukový pás pro těsnění dilatací, spár a trhlin

WATERFIN STS se používá zejména k pružnému a trvalému utěsnění dilatací v betonových a že-lezobetonových nádržích, stykových a rohových spár, aktivních trhlin, netěsných pracovních spár apod. Může být použit i pro napojení svislých a horizontálních ploch opatřených pružnou
polymercementovou izolační stěrkou WATERFIN PV.
WATERFIN STS je určen pro trvale vlhké prostředí jako jsou bazény, koupelny, myčky aut, po-travinářské provozy, sprchy, kuchyně apod.
Vhodným podkladem pro aplikaci může být beton, plně spárované zdivo, cementové omítky, pórobe-ton, sádrokartonové desky, cementové potěry a malty, apod.

Zobrazit technický list