ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


WATERFIN PV – bílý

Hydroizolační a protiradonový nátěr / hydroizolační stěrka vhodná i pro kontakt s pitnou vodou

WATERFIN PV je dvousložková trvale pružná polymercementová těsnící suspenze určená pro hydroizolaci nejrůznějších betonových a železobetonových konstrukčních prvků. Používá se k utěsnění povrchu betonových konstrukcí v hydrotechnických stavbách, ve vodárenství apod. Dále nachází uplatnění jako těsnící vrstva na soudržných vápenocementových omítkách, zdivu zhotoveného z pórobetonových dílcú, popř. pálených cihel, sádrokartonových deskách a dalších únosných podkladech pod keramické obklady nebo jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, bazénech, vodních nádržích a dalších konstrukcích. Má dobrou adhezi ke kovovým podkladům, které je schopna svou alkalitou chránit před rozběhem korozních procesů. Lze ji použít jako trvale účinnou protiradonovou ochranu. Je použitelná pro nátěry nádrží a potrubí na pitnou vodu. Na nátěr WATERFINEM PV nelze pohlížet jako na estetickou finalizaci povrchu.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech

Zobrazit bezpečnostní list – suchá složka

Zobrazit bezpečnostní list – tekutá složka