ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


WATERFIN 1K flex

Jednosložková flexibilní hydroizolační stěrka / antikarbonatační nátěr

WATERFIN 1K flex je jednosložková trvale pružná polymercementová těsnící suspenze určená pro hydroizolaci nejrůznějších betonových a železobetonových konstrukčních prvků. Používá se k utěsnění povrchu betonových konstrukcí v hydrotechnických stavbách, ve vodárenství apod. Dále nachází uplatnění jako těsnící vrstva na soudržných vápenocementových omítkách, zdivu zhotoveného z pórobetonových dílců, popř. pálených cihel, na sádrokartonových deskách a dalších únosných podkladech. Osvědčuje se jako pojistná hydroizolace pod keramické obklady nebo jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, bazénech, vodních nádržích a dalších konstrukcích. Další výhodou je mimořádná odolnost stěrky vůči prostupu CO2 a tím pádem ochrana konstrukce vůči karbonataci. Stěrka je současně velmi prostupná vodním parám, čímž umožňuje konstrukci dýchat. S ohledem na snadný prostup vodních par je stěrka WATERFIN 1K flex vhodná i na podklady se sníženou mrazuvzdorností v exteriérových aplikacích.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech