ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


UNISAN TH CRETE

Sanační tixotropní malta s přísadou inhibitorů koroze pro opravy železobetonových konstrukcí

UNISAN TH CRETE je jednosložková suchá maltová směs s přísadou inhibitorů koroze splňující požadavky třídy
R4 dle normy EN 1504-3. Polymercementová malta UNISAN TH CRETE je určena zejména pro opravy poškozených
betonových a železobetonových vertikálních povrchů a podhledů (zásada 3, 4, a 7, metoda 3.1, 3.2, 3.3,
4.4, 7.1 a 7.2 dle EN 1504-9). Lze ji využít i pro ochranu výztuže proti korozi pomocí inhibitorů koroze (zásada 11,
metoda 11.3). Obsahuje účinnou přísadu inhibitorů koroze ocelové výztuže ošetřeného betonu, která prokazatelně
oddaluje začátek elektrochemické koroze výztuže. Pro funkci inhibitorů koroze není nutné, aby UNISAN TH
CRETE byl nanesen přímo na povrch výztuže.
Na maltu UNISAN TH CRETE může být nanášen buď přímo vhodný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici
opravené konstrukce, nebo může být dále povrchově upravena nanesením stěrkové hmoty UNISAN SF 2K.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech

Zobrazit bezpečnostní list