ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


UNISAN SF 2K

Velmi jemná dvoukomponentní stěrka s přísadou inhibitorů koroze pro finalizaci povrchu betonu

UNISAN SF 2K je dvousložková polymercementová maltová směs určená zejména pro opravy povrchů sanovaných železobetonových konstrukcí. Oproti ostatním obdobným výrobkům obsahuje v České republice vyvinutou a odzkoušenou přísadu inhibitorů koroze ocelové výztuže ošetřeného betonu, která prokazatelně oddaluje začátek elektrochemické koroze výztuže. Splňuje požadavky třídy R3 dle normy EN 1504-3.
Maltová směs UNISAN SF 2K je vhodná pro vytmelení povrchově poškozených betonových konstrukcí a rovněž sjednocení a vytmelení opravených betonových a železobetonových konstrukcí při sanacích maltami řady UNISAN nebo MONOCRETE. Na stěrku UNISAN SF 2K může být nanášen libovolný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech

Zobrazit technický list – suchá složka

Zobrazit technický list – tekutá složka