ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


UNISAN M CRETE

Sanační tixotropní malta s přísadou inhibitorů koroze pro opravy železobetonových konstrukcí mokrým nástřikem

UNISAN M CRETE je jednosložková suchá maltová splňující požadavky třídy R3 dle normy EN 1504-3. Polymercementová malta UNISAN M CRETE je určena zejména pro opravy poškozených betonových a železobetonových vertikálních povrchů a podhledů (zásada 3, 4 a 7 metoda 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2 dle EN 1504-3). Dodává se ve třech zrnitostech.
Oproti ostatním obdobným výrobkům obsahuje v České republice vyvinutou a odzkoušenou přísadu inhibitorů koroze ocelové výztuže ošetřeného betonu, která prokazatelně oddaluje začátek elektrochemické koroze výztuže.
Na maltu UNISAN M CRETE může být nanášen buď přímo vhodný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce, nebo může být dále povrchově upravena nanesením stěrkové hmoty UNISAN SF 2K.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech

Zobrazit bezpečnostní list