ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


UNISAN S CRETE

Sanační tixotropní malta s přísadou inhibitorů koroze pro opravy železobetonových konstrukcí suchým nástřikem

UNISAN S CRETE je určen pro opravy svislých konstrukcí velkého rozsahu a pro opravy podhledů nebo tunelových kleneb suchým nástřikem. Velmi vhodný je pro opravy masivních mostních pilířů nebo krajních opěr a masivních opěrných zdí.
Oproti ostatním obdobným výrobkům obsahuje v České republice vyvinutou a odzkoušenou přísadu inhibitorů koroze ocelové výztuže ošetřeného betonu, která prokazatelně oddaluje začátek elektrochemické koroze výztuže.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech

Zobrazit bezpečnostní list