ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


UNISAN ADH 2K

Antikorozní ochrana/adhezní můstek s přísadou inhibitorů koroze

UNISAN ADH 2K je dvousložková polymercementová směs určená k ochraně výztuže (zásada č. 11, metoda 11.1 dle EN 1504-9) a vytváření adhezní vrstvy mezi podkladním betonem a reprofilač-ními hmotami, především řady UNISAN a MONOCRETE při opravách poškozených betonových a železobetonových povrchů. Oproti ostatním obdobným výrobkům obsahuje v České republice vyvinutou a odzkoušenou přísadu inhibitorů koroze ocelové výztuže ošetřeného betonu, která pro-kazatelně oddaluje začátek elektrochemické koroze výztuže.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech

Zobrazit bezpecnostni list – suchá složka

Zobrazit bezpecnostni list – tekutá složka