ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


UNICRETE SM

Suchý metalický vsyp pro finální extrémně odolnou obrusuvzdornou povrchovou úpravu průmyslových podlah tvořených potěrem UNICRETE

Metalický vsyp UNICRETE SM je určen pro povrchovou úpravu průmyslových podlah tvořených potěrem UNICRETE při jejich pokládce. UNICRETE SM je určen pro extrémně zatěžované podlahy a vykazuje hodnotu obrusu dle Böhma menší než 2,0 cm3. Aplikací metalického vsypu dochází i k zvýšení lomové houževnatosti povrchové vrstvy podlahy. Podlahám tvořeným potěrem UNICRETE propůjčuje vsyp UNICRETE SM krom mimořádné odolnosti vůči obrusu a zvýšené houževnatosti i zvýšenou korozivzdornost. Vsyp zároveň vytváří esteticky odpovídající vzhled. Podlahy jsou zcela neprašné. Povrch je současně neklouzavý.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech