ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


SUPERFIX

Rozpínavá zálivková malta pro upevnění kotevních prvků a usazování rámů točivých a dynamicky zatížených strojů

SUPERFIX je jednosložková rozpínavá suchá maltová směs na bázi portlandského cementu určená zejména pro zalévání kotevních šroubů a podlévání (usazování) rámů točivých strojů. Malta SUPERFIX zajišťuje řádné a trvalé zakotvení kotevních elementů v betonových konstrukcích a prvcích. Malta SUPERFIX odolává velmi dobře a dlouhodobě i dynamickému namáhání. Kotevním prvkům poskytuje alkalickou ochranu. Mimo to je vhodná i pro zmonolitnění styků prefabrikovaných či monolitických železobetonových prvků. Použitelná je i pro různé podbetonávky či dobetonávky vyžadující mírnou expanzi tuhnoucí výplně.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech