ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


SUPERFIX XP

Rozpínavá zálivková malta s přísadou XYPEX ADMIX C-1000

SUPERFIX XP je jednosložková rozpínavá suchá maltová směs na bázi portlandského cementu určená zejména pro zalévání kotevních šroubů, dále pro vytváření vodotěsných prostupů ve stěnách stropech i podlahách jímek a nádrží. Malta SUPERFIX XP zajišťuje řádné a trvalé zakotvení kotevních elementů v betonových konstrukcích a prvcích. Malta SUPERFIX XP odolává velmi dobře a dlouhodobě i dynamickému namáhání. Kotevním prvkům poskytuje alkalickou ochranu. Mimo to je vhodná i pro zmonolitnění a dokonalé utěsnění styků prefabrikovaných či monolitických železobetonových prvků.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Prohlášení o vlastnostech