ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


SUPERFIX XP TH

Rozpínavá výplňová nestékavá suchá malta pro upevňování kotevních prvků, utěsňování prostupů a defektů v betonových konstrukcích strojů s přísadou XYPEX ADMIX C-1000

SUPERFIX XP TH je jednosložková rozpínavá suchá maltová směs na bázi portlandského cementu určená zejména pro vyplňování otvorů a dutin v betonových konstrukcích. Malta SUPERFIX XP TH zajišťuje řádné a trvalé vyplnění a zmonolitnění betonu. Kotevním prvkům poskytuje alkalickou ochranu. Mimo to je vhodná i pro zmonolitnění styků prefabrikovaných železobetonových prvků. Vyplněné prostory dokonale utěsňuje vůči vodě i celé řadě vodných i nevodných kapalin, zejména ropných produktů.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Prohlášení o vlastnostech