ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


SUPERFIX SMP DP

SUPERFIX SMP DP je jednosložková zálivková maltová směs na bázi portlandského cementu určená zejména pro upevnění dilatačních prahů, kotvení patních prvků a dále k zalévání kotevních šroubů a podlévání (usazování) základových desek. Malta SUPERFIX SMP DP zajišťuje řádné a trvalé zakotvení kotevních elementů v betonových konstrukcích a prvcích. Malta SUPERFIX SMP DP odolává velmi dobře a dlouhodobě i dynamickému namáhání. Kotevním prvkům poskytuje alkalickou ochranu.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o shodě