ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


SUPERFIX rapid

Nesmrštivá rychletvrdnoucí zálivková malta

SUPERFIX rapid je jednosložková nesmrštivá suchá maltová směs na bázi speciálního rychlovazné-ho cementu určená zejména pro rozmanité rychlé opravy, zalévání kotevních šroubů a podlévání (usa-zování) betonových prefabrikátů, litinových či ocelových rámů, podpěrných prvků, sloupků zábradlí apod. Malta SUPERFIX rapid dále zajišťuje řádné a trvalé zakotvení kotevních elementů v betonových konstrukcích a prvcích. Malta SUPERFIX rapid odolává velmi dobře a dlouhodobě i dynamickému namáhání. Ocelovým prvkům poskytuje alkalickou ochranu. Mimo to je vhodná i pro zmonolitnění styků prefabrikovaných či monolitických železobetonových prvků. Použitelná je i pro různé podbeto-návky či dobetonávky vyžadující mírnou expanzi tuhnoucí výplně, aktivaci kleneb, podchycení sta-vebních konstrukcí a pro prevenci deformací při sedání konstrukcí.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech