ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


PROOFEX 3000

Vysoce účinné vodotěsné membrány pro základy a stavby

Proofex 3000 je za studena aplikovaná, pružná, vodotěsná, vysoce odolná HDPE (High density polyethylene – polyethylen s vysokou hustotou) membrána s výztužnou mřížkou s vrstvou polymery modifikovaného bitumenu. Proofex 3000 by měl být pokládán podle ustanovení BS 8102:1990. Tam, kde se používá Proofex 3000 na podlahy jako DPM (Damp proof membrane – hydroizolační membrána), měl by být Proofex 3000 spolehlivě spojen s nopkovou fólií, popř. s dalšími DPM. Při podezření na výskyt metanu, by měl být uskutečněn komplexní průzkum. Další informace hledejte v technickém listu Proofex 3000MR.

Zobrazit technický list