ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


MONOMIX EEC

Hrubozrnná vodivá malta

MONOMIX EEC je hrubozrnná jednosložková vodivá suchá maltová směs určená zejména pro opravy stávajících vodivých konstrukcí zbudovaných například z materiálu BETOSAN EEC a to v rámci zlepšení uzemnění stožárů přenosové a distribuční soustavy elektrické energie, trakčního vedení, produktovodů, datových sítí, vysílačů a budov (obytných a průmyslových) apod. Vyhovuje požadavkům normy ČSN EN IEC 62561-7 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění. Jedná se o hrubozrnnou vodi-vou maltu, která je určena jako doplněk systému s materiálem BETOSAN EEC v rámci ochrany před bleskem a přepětím dle normy ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy. Doporučená tloušťka jedné vrstvy malty je od 15 do 50 mm.

Zobrazit technický list