ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


MONOLITH EH

Minerální hmota pro obrusuvzdorné podlahové vrstvy

MONOLITH S (EH) se používá pro zhotovení nášlapných vrstev vysoce namáhaných podlah odstavných ploch, místních komunikací, parkovišť apod. Vhodný je i na dna nádrží, vodojemů a záchytných van. Nanáší se na únosný betonový podklad v tloušťce min. 12 mm. Případnou aplikaci v tenčí vrstvě je třeba konzultovat s výrobcem.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech