ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


MONOCRETE MONOMIX XP TH

Prefabrikovaná směs (jemnozrnný beton) určená jako náhrada konstrukčního vodotěsného betonu v kvalitové třídě na úrovni B 35 s přísadou XYPEX ADMIX C-1000

MONOCRETE MONOMIX XP TH je určen zejména pro zhotovení svislých hydroizolačních vrstev na betonovém podkladu. Uplatnění nalézá rovněž při opravách prosakujících betonových a železobetonových konstrukcí. Na povrchu betonové konstrukce vytváří izolační vrstvu nepropustnou pro vodu, oleje, organická rozpouštědla, ropné produkty apod.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech