ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


MONOCRETE EEC

Vodivá správková malta pro opravy stávajících vodivých konstrukcí

MONOCRETE EEC je jednosložková vodivá suchá maltová směs určená zejména pro opravy stávajících vodi-vých konstrukcí zbudovaných například z materiálu BETOSAN EEC a to v rámci zlepšení uzemnění stožárů přenosové a distribuční soustavy elektrické energie, trakčního vedení, produktovodů, datových sítí, vysílačů a budov (obytných a průmyslových) apod. Vyhovuje požadavkům normy ČSN EN IEC 62561-7 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění. Jedná se o vodivou maltovou směs, která je určena která je určena jako doplněk systému s materiálem BETOSAN EEC v rámci ochrany před bleskem a přepětím dle normy ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy. Doporučená tloušťka jedné vrstvy malty je od 5 do 12 mm.

Zobrazit technický list