ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


MONOCRETE ARG TH

Sanační tixotropní malta pro opravy betonů a železobetonových konstrukcí vystavených zvýšenému mechanickému namáhání

MONOCRETE ARG TH je jednosložková polymercementová suchá maltová směs určená zejména pro opravy betonů a železobetonových konstrukcí vystavených zvýšenému mechanickému namáhání. MONOCRETE ARG TH je tixotropní (nestékavá) sanační malta určená zejména pro opravy svislých ploch a podhledů či vyspádovaných povrchů ve sklonu vyšším než 1%. Osvědčuje se mimo jiné především při opravách vodních děl, nádrží a konstrukcí u ČOV, dále povrchů betonu vystavených abrazi prachovými částicemi a všude tam, kde je konstrukce obecně vystavena zvýšenému mechanickému namáhání a oděru. Na maltu MONOCRETE ARG TH může být nanášen buď přímo vhodný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce nebo může být dále povrchově upravena nanesením stěrkové hmoty DENSOFIX ARG.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech