ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


INJEKTOSTOP EEC

Injektážní vodivá směs pro překlenutí trhlin a dutin ve vodivých konstrukcích

INJEKTOSTOP EEC je jednosložková suchá vodivá injektážní směs určená zejména pro injektáž trhlin a dutin v rámci vodivých konstrukcí, například vodivých cementových zemničů a patek stožárů přenosové a distribuční soustavy elektrické energie, trakčního vedení, produktovodů, datových sítí, vysílačů a budov (obytných a průmys-lových) apod. Vyhovuje požadavkům normy ČSN EN IEC 62561-7 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění. Jedná se o injektážní směs s vysokou odolností vůči zemnímu prostředí, která je určena zejména pro trvalé vyplnění dutin a trhlin v rámci ochrany před bleskem a přepětím dle normy ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy. Vyniká dlouhou otevřenou dobou a rychlým následným zpevněním.

Zobrazit technický list