ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


INJEKTOSTONE H

Cementojílová injektážní suchá kompozice

INJEKTOSTONE H se používá pro zpevňující injektáž propustných a zvodnělých štěrkových a horninových vrstev situovaných za rubem ostění kanalizačních stok. Konsoliduje a trvale vyplňuje okolí kanalizačních stok, tunelů, kolektorů, kleneb apod. INJEKTOSTONE H snadno penetruje i do jemných pórů a vlasových trhlin. Vyniká dlouhou otevřenou dobou a rychlým následným zpevněním. V důsledku přítomnosti bobtnajících jílových podílů zajišťuje utěsnění proinjektovaných vrstev a současně trvale zpevňuje zeminové prostředí.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o shodě