ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


INJEKTOSTONE H rapid

Cementojílová rychletuhnoucí injektážní suchá kompozice

INJEKTOSTONE H rapid se používá pro zpevňující injektáž propustných a zvodnělých štěrkových a horninových vrstev situovaných za rubem ostění kanalizačních stok. Konsoliduje a trvale vyplňuje okolí kanalizačních stok, tunelů, kolektorů, kleneb apod. INJEKTOSTONE H rapid snadno penetruje i do jemných pórů a vlasových trhlin. Vyniká velmi rychlým zpevněním, otevřená doba je nastavena tak, aby mohla být směs za normálních teplot injektována. V důsledku přítomnosti bobtnajících jílových podílů zajišťuje utěsnění proinjektovaných vrstev a současně trvale zpevňuje zeminové prostředí.

Zobrazit technický list