ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


PROOFEX ENGAGE

Korozně odolná preventivní vodotěsná membrána

FOSROC PROOFEX ENGAGE je speciální, patentovaný vodotěsný systém membrány tvořený článkovitým pletivem spojeným s membránou ze směsného polyetylenu a polypropylenu, který umožňuje čerstvému ukládanému betonu se s mebránou vzájemně propojit, čímž se vytváří tuhý mechanický spoj. FOSROC PROOFEX ENGAGE poskytuje betonu, resp. betonovým konstrukcím odolnost proti vodě, vodním párám i plynům. Chrání beton proti agresivním půdním solím, chemikáliím a uhlovodíkům. Je dodáván se samolepícím lemováním podél jedné strany role a se širokou škálou doplňkových výrobků usnadňující aplikaci. V případě potřeby je možné membránu aplikovat na povrch betonu i dodatečně.

Zobrazit technický list

Zobrazit CE prohlášení