ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


FOBISIL ANTIGRAFITTI

Ochrana povrchů stavebních konstrukcí

FOBISIL ANTIGRAFITTI je vhodný pro okamžitou ochranu nových i starých fasád včetně památkově chráněných, obkladů, železobetonových konstrukcí, hlukových bariér apod. Vysoká paropropustnost zaručuje „dýchání“ stavby. Po vyčištění nevzniknou na povrchu žádné světlé skvrny a objekt zůstane stejný jako předtím. Odstraněním znečištění se odstraní také ochranná vrstva a je třeba přípravek znovu nanést. Podle typu materiálů lze přípravek použít buď samotný nebo v kombinaci se základovým silikátovým nebo akrylátovým nátěrem.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o shodě