ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


EXTRAFIN

Jednosložková polymerní izolační hmota odolná vůči agresivním chemikáliím

EXTRAFIN je jednosložková, trvale pružná olejotěsná nátěrová suspenze určená pro izolaci záchytných jímek, podlah, betonových havarijních nádrží a dalších stavebních objektů, kde může docházet k nežádoucímu úniku olejů a podobných kapalin. Po vyzrání je pochozí a trvale odolává olejům, vodě i veškerým povětrnostním vlivům.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o shodě