ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


EPOLIT W transparent

Dvousložkový vodou ředitelný nátěrový systém na bázi nízkomolekulární modifikované epoxidové pryskyřice

EPOLIT W transparent je dvousložková vodou ředitelná epoxidová kompozice na bázi specielně formulované epoxidové pryskyřice, která se používá pro zhotovení ochranných nátěrů betonu a betonových konstrukcí, dále pro povrchovou úpravu cementových a polymercementových správkových malt a cementových a vápenocementových omítek. Uplatnění nalézá především tam, kde je požadováno zvýšení odolnosti povrchu stavební konstrukce vůči působení agresivních médií, naprostá bezprašnost povrchů, omyvatelnost apod. Je kompatibilní s trvale pružnou stěrkou WATERFIN PV.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech

Zobrazit bezpečnostní list – složka A

Zobrazit bezpečnostní list – složka B