ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


ELASTOFIN

Jednosložková hydroizolační hmota

ELASTOFIN je jednosložková, trvale pružná vodotěsná nátěrová suspenze určená pro ochranu betonových podkladů. Je použitelná také jako hydroizolace střešních krytin na vodorovných či mírně skloněných šikmých střechách. Podkladem mohou být jak asfaltové pásy nejrůznějších typů, tak azbestocementové šablony, krytina z pozinkovaného plechu nebo polyuretanové nástřiky. Po vyzrání je pochozí a trvale odolává vodě i veškerým povětrnostním vlivům. Použití musí vždy respektovat příslušná ustanovení ČSN 73 1901 příloha D a současně konkrétní konstrukční řešení stropního pláště a jeho stav.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech