ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


DENSOTOP XP

Suchý minerální vsyp pro ochranu a utěsnění povrchu průmyslových betonových podlah s obsahem XYPEX CONCENTRATE DS 1 zvyšující výrazně obrusuvzdornost

Minerální vsyp DENSOTOP XP je určen pro povrchovou úpravu průmyslových betonových podlah při jejich pokládce. DENSOTOP XP je určen pro extrémně zatěžované podlahy a vykazuje hodnotu obrusu dle Böhma menší než 2,5 cm3. Zejména nalézá uplatnění ve skladech ekologicky riskantních kapalných produktů (oleje, nátěrové hmoty, ředidla apod.). Krom podlah je vhodný pro povrchovou úpravu manipulačních ploch, dna retenčních a havarijních jímek aj. Řádně zapracovaný vsyp propůjčuje podlahám krom mimořádné odolnosti vůči obrusu i hydroizolační utěsnění betonu v důsledku sekundární krystalizace v pórovém systému betonu a v důsledku toho zvýšenou i korozivzdornost. Vsyp vytváří esteticky odpovídající vzhled. Podlahy jsou zcela neprašné. Povrch je neklouzavý.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech