ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


DENSOTOP EH

Suché minerální vsypy pro finální obrusuvzdorné povrchové úpravy průmyslových betonových podlah

Minerální vsypy DENSOTOP jsou určeny pro povrchovou úpravu průmyslových betonových podlah při jejich pokládce. DENSOTOP EH je určen pro extrémně zatěžované podlahy a vykazuje hodnotu obrusu dle Böhma menší než 2,5 cm3. V obou případech se jedná o suché minerální vsypy určené k povrchové úpravě čerstvě pokládaných betonových podlah. Podlahám propůjčují krom mimořádné odolnosti vůči obrusu i zvýšenou korozivzdornost, houževnatost apod. Zároveň vytváří esteticky odpovídající vzhled. Podlahy jsou zcela neprašné. Povrch je zároveň neklouzavý. Dle rozhodnutí Hlavního hygienika ČR Zn.:HEM-510-3214.4.4.96 ze dne 29.4.1996 jsou minerální vsypy DENSOTOP S, resp. EH způsobilé pro přímý styk s potravinami.

Zobrazit technický list

Zobrazit bezpečnostní list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech